Nyheter

 • Virksomhetsplan

  Virksomhetsplanen gir oss informasjon om samarbeidspartene, lover, regler, og de store linjene for arbeidet vårt de nærmeste årene.

  03.10.2017 10.10
 • Informasjonshefte

  Informasjonshefte for foresatte gir foresatte informasjon om alt fra påkledning og kosthold til forsikring og faktura.

  03.10.2017 10.09
 • Årsplan

  Årsplanen sier noe om hvordan og med hva vi skal jobbe det inneværende barnehageåret og en presentasjon av hver enkelt avdeling. Planene er ikke på detaljnivå, da barna skal ha medvirkning til egen barnehagedag, og vi skal kunne være fleksible og åpne for deres ideer og interesser.

  03.10.2017 10.09
 • Vedtekter

  09.12.2016 11.03
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...